Home ماناو تقاضای صدور شناسنامه برای فرزند، بدون قید جنسیت

تقاضای صدور شناسنامه برای فرزند، بدون قید جنسیت

47
0
SHARE

شخصی که در منطقه Slocan در استان بریتیش کلمبیا، در غرب کانادا، زندگی می‌کند، تقاضا کرده شناسنامه فرزندش بدونقید جنسیت زن یا مرد صادر شود.

خواسته این فرد که Kori Doty نام دارد، در جهت وادار کردن دولت برای حذف قید جنسیت زن یا مرد در مدارک دولتیاست.

ماه نوامبر سال گذشته، Kori Doty فرزندش را در خانه یکی از دوستانش به دنیا آورده، و نام او را Searyl Atli گذاشتهاست.

این شخص که خود را نه زن و نه مرد شناسایی می‌کند، می‌خواهد مطمئن شود فرزندش تا زمانیکه خود تشخیص نداده وتصمیم نگرفته، از لحاظ هویت، نه زن باشد و نه مرد.

والد نوزاد ۸ ماهه گفته است تا زمانیکه Searyl از لحاظ عقلی آنقدر بزرگ نشده و به حد کافی به زبان مسلط نشده تا خود رابشناسد و هویت جنسی‌اش را خود تعیین و ابراز کند، مایل نیست زن بودن یا مرد بودن را به او تحمیل کند. با اینحال به حدکافی به فرزندش عشق و محبت می‌دهد و از او حمایت خواهد کرد که تا حد ممکن انسان کاملی باشد.

تقاضای صدور شناسنامه برای فرزند، بدون قید جنسیت

تقاضای صدور شناسنامه برای فرزند، بدون قید جنسیت

به گفته Kori Doty دولت بریتیش کلمبیا از صدور شناسنامه بدون قید جنسیت، برای یک کودک، خودداری می‌کند.

با اینحال ماه گذشته، دولت استان بریتیش کلمبیا برای فرزند Kori Doty یک کارت بیمه درمانی صادر کرده تا بتواند ازخدمات بهداشتی و درمانی استفاده کند.

روی کارت بیمه Searyl Atli به جای حروف M و یا F (نشانه مرد بودن یا زن بودن)، حرف U (نشانهUndetermined یا Unassigned) قید شده است.

به نظر barbara findly(با حروف کوچک)، وکیل مدافع Kori Doty، در شناسنامه‌های بریتیش کلمبیا، فقط جنسیت زن یا مرد نوشته می‌شود.

دولت‌های دو استان انتاریو و آلبرتا، در حال بررسی امکان اضافه کردن هویت سوم، که نه زن است و نه مرد، در مدارکرسمی دولتی هستند.

خواسته Kori Doty این است که برای پرهیز از هرگونه تبعیض، عنوان زن یا مرد از تمام مدارک شناسایی رسمی حذفشود.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here