آذر 7, 1397

مخفی کردن برنامه‌ها، چت‌ها و اطلاعات رد و بدل شده

آذر 7, 1397

وب گردی امن

آذر 7, 1397

نگهداری از مدارک پزشکی

آذر 7, 1397

ایمن‌سازی حساب‌های آنلاین (ایمیل‌ها)

مهر 30, 1397

امنیت موبایل و پاکسازی اطلاعات

مهر 30, 1397

محافظت از اطلاعات و برنامه‌ها در موبایل

مهر 30, 1397

امنیت لپتاپ و پاکسازی اطلاعات

مهر 30, 1397

پاکسازی ردپاهای آنلاین در گوگل و اپل

شهریور 14, 1397

رنگین‌کمانی‌ها در دنیای مجازی

شکستن سکوت رسانه‌های مجازی و مبارزه برای حقوق رنگین‌کمانی‌ها و دگرباشان در ایران   اسمال مدیا  سازمانی برای حمایت آزادی اینترنت و حقوق بشر در خاورمیانه و آفریقاست. این سازمان با تحقیق، آموزش و حمایت از فن‌آوری‌های ارائه شده توسط همکارانش این امر را محقق می سازد. با سازمان های دیگری که راه حل های کاربردی برای امنیت دیجیتال فراهم می کنند همکاری می‌کند تا مطمئن شوند در این راه در امنیت فعالیت می کنند. اسمال مدیا در سال ۲۰۱۸ با همکاری کنشگران و محققان حوزه دگرباشان جنسی و جنسیتی در ایران، پژوهشی برای بررسی وضعیت اجتماع رنگین‌کمانی در ایران […]